LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

LSO to wspólnota zrzeszająca chłopców, młodzieńców oraz dorosłych mężczyzn, którzy asystują kapłanowi podczas Mszy św. i nabożeństw. Służba w kościele uczy odpowiedzialności, sumienności i pokory. Kształtuje charakter i duszę. Bycie ministrantem / lektorem to również wycieczki, gry i zabawy i co najważniejsze spotkania formacyjne. W naszej parafii LSO liczy ok. 40 osób (wraz z studentami i osobami pracującymi). Zapraszamy!

Spotkania formacyjne:

Kandydaci i ministranci – Soboty o 09:30 w salkach katechetycznych, prowadzi ks. Adam Wandzel

Lektorzy – piątki po mszy wieczornej (ok. 18:45) prowadzi ks. proboszcz Cezary Dulka

OAZA DZIECI BOŻYCH

Spotkania odbywają się w sobotę o godz. 10.00 w salce katechetycznej.

OAZA MŁODZIEŻOWA

Spotkania odbywają się w piątki o 18:00 (17:00 czas zimowy) w kościele, następnie w salkach katechetycznych.

GRUPA TEATRALNA

Grupa działa już od kilku lat, członkowie jej zmieniają się. Została założona przez panią Dorotę Surowiak. W spotkaniach uczestniczą uczniowie ze szkoły podstawowej, z gimnazjum oraz studenci. Spotykamy się w każdy poniedziałek o godzinie 17.00. W repertuarze są bajki, opowieści oraz przedstawienia religijne. Młodzi aktorzy podejmują także inne wyzwania: piszą scenariusze, reżyserują, a nawet tworzą muzykę. W 2016 roku pan Andrzej Surowiak wraz z Anią Kosmaty rozpoczęli pracę nad scenariuszem o św. Maksymilianie Maria Kolbe. Włączyli do realizacji tego przedstawienia także osoby dorosłe.
Są to spotkania, które umożliwiają nam: realizację swoich marzeń, odkrywanie nowych talentów, integrację, dobrą zabawę. Zapraszamy na spotkania w każdy poniedziałek o godzinie 17.00 do sali widowiskowej przy kościele parafialnym w Bestwinie.

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

Powstanie wspólnoty było owocem odbywającego się w naszej parafii seminarium odnowy wiary, którego inicjatorem był ks. Roman Berke – Obecnie opiekunem jest Ks. Adam Wandzel. Wspólnotę tworzą osoby w różnym wieku, które pragną uwielbiać Pana Boga w grupie i czynić, mocą Ducha Świętego, swoje życie coraz bardziej poddanym Jezusowi.  Spotkania naszej wspólnoty odbywają się w każdy poniedziałek o 19:00. Mają charakter modlitewny i formacyjny. Jest to grupa otwarta – każdy może przyjść i pomodlić się razem z nami. Ufamy słowom Jezusa, że ,,gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” Mt 18,20. Nasze spotkania kończymy wspólnym apelem jasnogórskim. W każdy drugi czwartek miesiąca w naszej parafii odprawiana jest Msza św. z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała, na którą serdecznie zapraszamy.

STRONA WSPÓLNOTY

KRĄG BIBLIJNY

Spotkania mające na celu zdobycie umiejętności pogłębionej lektury Pisma Świętego. Spotkania odbywają się w środy o 19:30.

ŻYWY RÓŻANIEC

Róża Różańcowa polega na codziennym odmawianiu we własnym zakresie jednej przydzielonej tajemnicy różańca przez miesiąc. Po miesiącu następuje „zmiana tajemnic”. Każdy uczestnik rozważa kolejną tajemnicę. Istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest równierz zmieniana co miesiąc. Każda z osób odmawia inną tajemnicę i w ten sposób, wszyscy razem jako wspólnota odmawiają każdego dnia cały różaniec. Każda róża posiada zelatora, który jest odpowiedzialny za zmianę tajemnic. Zaś koordynatorem i opiekunem duszpasterskim jest ks. proboszcz Cezary Dulka. Członkowie róż różańcowych uczestniczą w życiu duchowym parafii.
Zmianka Tajemnic Różańcowych w pierwszą sobotę miesiąca po mszy porannej.

KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA

Duszpasterskim opiekunem koła jest ks. proboszcz Cezary Dulka, zaś osobą świecką, która prowadzi koło jest pani Maria. Członkowie koła od kilku lat biorą udział w corocznym ogólnopolskim spotkaniu Radia Maryja w Częstochowie, które odbywa się w drugą niedzielę lipca. W każda sobotę przed mszą św. wieczorną prowadzą modlitwę różańcową w intencji Ojca Świętego, Ojczyzny i Radia Maryja. Biorą też czynny udział w życiu parafii. Żyją na co dzień wszystkimi sprawami Radia Maryja, tak radosnymi, jak i trudnymi. Zachęcają do słuchania Radia Maryja.
Terminy Spotkań ogłaszane na bieżąco.

AKCJA KATOLICKA

Akcja Katolicka podejmuje trud kształtowania życia osobistego i społecznego w świetle wskazań Ewangelii. W parafii zajmuje się ona wsparciem osób biednych i potrzebujących pomocy. Liczy ona 12 członków.