PARAFIA WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
W BESTWINIE

MSZE ŚWIĘTE

DZIEŃ POWSZEDNI
6:45, 18:00,

NIEDZIELA (od 1.01.2024)
7:30, 9:30, 11:00,
15:00 (Nieszpory i Msza św.).

.

.

.

NABOŻEŃSTWA

NIEDZIELA 
Nieszpory lub nabożeństwo okresowe
o godz. 15:00.

WTOREK
Modlitwa do św. Antoniego
po Mszy św. rannej i wieczornej.

ŚRODA
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
po Mszy św. wieczornej.

ZOBACZ WIĘCEJ

SPOTKANIA

RODZICE DZIECI PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ
DO I-SZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
III niedziela miesiąca po Mszy popołudniowej.

MŁODZIEŻ PRZYGOTOWUJĄCA SIĘ
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
I piątek miesiąca 19:30,
III czwartek miesiąca 19:00,
18:00 (czas zimowy).

.

.

TRANSMISJE Z NASZEGO KOŚCIOŁA. KLIKNIJ TUTAJ

Program POLSKI ŁAD

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia obejmującego przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w ramach zadania pn. „Prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Bestwinie”.

Poniżej znajdują się wymagane załączniki:

Zapytanie ofertowe – Parafia Bestwina.pdf

Formularz ofertowy – zał nr 1.pdf

Pozwolenie ŚWKZ na prowadzenie prac, Program prac konserwatorskich – załącznik nr 2.pdf

Wzór umowy – zał nr 3.pdf

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zał nr 4.pdf

Numer kontaktowy: 601447816

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO

W dniu 10.01.2024 r. Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Bestwinie zakończyła postępowanie zakupowe na realizację zadania: Prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Bestwinie dofinansowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład. Procedurę wyboru oferenta przeprowadzono według kryteriów umieszczonych w zapytaniu ofertowym.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Joanna Borek-Firlejczyk z Mikołowa. Oferta ta została złożona na wymaganym formularzu oraz otrzymała największą liczbę punktów dla danego przedmiotu zamówienia.

Zapytanie ofertowe koordynator 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 9.11.2018 pdf – formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 9.11.2018 doc – formularz ofertowy

W dniu 20.11.2018 r. zakończono procedurę wyboru oferenta, według kryteriów umieszczonych w zapytaniu ofertowym na realizację usługi koordynatora projektu: „Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Śląska poprzez
wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie”.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner w Cieszynie. Oferta ta została złożona na wymaganym formularzu oraz otrzymała największą liczbę punktów dla danego przedmiotu zamówienia.