CHRZEST ŚWIĘTY

 1. Sakramentu Chrztu świętego w Parafii udziela się w ostatnią niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 11.00.
 1. Przed chrztem należy dokonać zgłoszenia dziecka minimum na dwa tygodnie przed uroczystością w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.
 1. Do zgłoszenia należy przynieść następujące dokumenty i informacje:
 • akt urodzenia dziecka z USC
 • informacje dotyczące rodziców dziecka i rodziców chrzestnych:
 • personalia rodziców, miejsce zamieszkania, datę i miejsce ślubu kościelnego
 • personalia rodziców chrzestnych: rodowe nazwisko matki, miejsce zamieszkania.
 1. Rodzice chrzestni powinni:
 • mieć ukończony 16 rok życia
 • być bierzmowani
 • PRZEDŁOŻYĆ ZAŚWIADCZENIE od księdza proboszcza własnej parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi. Zaświadczenia chrzestni przynoszą NAJPÓŹNIEJ na pouczenie przedchrzcielne, w przypadku jego braku nie mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych.
 1. Rodzice i rodzice chrzestni zobowiązani są do wzięcia udziału w pouczeniu przedchrzcielnym, które ma miejsce godzinę przed Mszą św. wieczorną w sobotę poprzedzającą niedzielę chrzcielną na plebanii.

SPOWIEDŹ

 • Dzień powszedni: pół godziny przed Mszą św.
 • Niedziela: podczas Mszy św.

Dodatkowo:

 • W I czwartek miesiąca od godz. 17:00 (16:00 w czasie zimowym)
 • W I piątek miesiąca od godz. 17:30 (16:30 w czasie zimowym) oraz od godziny 19:30 do 20:00

BIERZMOWANIE

Sakrament Bierzmowania udzielany jest uczniom 8 klasy szkoły podstawowej. Jeśli kandydat został ochrzczony w innej parafii niż ta, w której pragnie przyjąć sakrament bierzmowania musi on przedłożyć stosowne świadectwo chrztu.

MAŁŻEŃSTWO

fot. Sławomir Stelmach

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed zawarciem sakramentu Małżeństwa.

Przygotowanie formalności składa się z dwóch spotkań:

 1. W celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.
  Do niego potrzebne są następujące dokumenty:
 • metryka chrztu „świeżej daty” – data ważności – sakrament małżeństwa musi zostać zawarty w 6 miesiącach od daty wystawienia;
 • dowody osobiste;
 • świadectwa ukończenia katechezy w zakresie szkoły zawodowej lub średniej;
 • zaświadczenie o ukończeniu nauk przedślubnych i odbyciu wymaganych trzech spotkań w katolickiej poradni małżeńskiej;
 • dane świadków – imię nazwisko, adres.
 1. Aby sakrament Małżeństwa zawierany w kościele powodował skutki cywilno-prawne, obydwoje nupturienci muszą się udać do USC stałego celem dokonania tam niezbędnych czynności prawnych.
 1. Rozmowa duszpasterska po spisaniu protokołu najpóźniej na 2 tygodnie przed ślubem. Należy przynieść zaświadczenie z USC jeśli małżeństwo ma być konkordatowe.

NAMASZCZENIE I KOMUNIA CHORYCH

 1. Każdy chory powinien przyjąć ten sakrament z wiarą i pokorą. Może to uczynić w czasie odwiedzin chorych lub w niebezpieczeństwie śmierci.
 1. Odwiedziny chorych odbywają się w każdy pierwszy piątek i sobotę miesiąca od godziny 8:00. Chorych, którzy proszą o sakramenty po raz pierwszy prosi się o zgłoszenie przez rodzinę czy sąsiadów w zakrystii.
 1. Raz w roku, podczas Triduum przygotowującego do głównego odpustu (W.N.M.P. 15 sierpnia) sprawowana jest Msza Święta za chorych parafian z udzieleniem sakramentu namaszczenia.