OGŁOSZENIA PARAFIALNE

2 NIEDZIELA ZWYKŁA, 16 stycznia 2022 r.

  1. Dziś druga niedziela tak zwana zwykła – w ciągu roku. Przypomina nam o tym zielony kolor szat liturgicznych. Prosimy Boga, aby dał nam poznać, co należy czynić, i udzielił siły do wypełnienia poznanych obowiązków (kolekta mszalna).

 

  1. Dzisiaj pamiętajmy o niedzielnych nieszporach. Zachęcamy do zakupu Gościa Niedzielnego z kolejną płytą z nagraniem Pisma Św. (Księga Rodzaju i Księga Wyjścia), cena 8zł.

 

  1. 17 stycznia – poniedziałek rozpoczynamy w parafii szkołę ucznia, jest to cykl katechez pogłębiających wiedzę biblijną jak również umiejętność modlitwy Pismem świętym. Szczegóły u księdza Adama.

 

  1. We wtorek po mszach rannej i wieczornej nabożeństwo do św. Antoniego, we środę po mszy rannej nabożeństwo do św. Józefa, wieczorem do MB Nieustającej Pomocy (o 17:20 różaniec, w piątek po mszy wieczornej nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.)

 

  1. Od 18 do 25 stycznia w Kościele obchodzimy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na wspólnych nabożeństwach, konferencjach i spotkaniach ekumenicznych. W ten sposób podejmują wysiłek, aby przezwyciężyć wszelkie podziały i doprowadzić do jedności wspólnoty wierzących w Chrystusa.

 

  1. W piątek, 21 stycznia, będziemy obchodzili Dzień Babci, a w sobotę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Niech będzie to czas szczególnej pamięci i życzliwości dla naszych dziadków i babć. Żyjącym wypraszajmy obfitość Bożego błogosławieństwa, a zmarłym radość życia wiecznego.

 

  1. 23 stycznia, niedziela po mszy o 11.00 odbędzie się kolędowanie Fundacji krzyż dziecka z Pisarzowic, podczas którego będzie zbierana ofiara na pomoc niepełnosprawnym dzieciom – podopiecznym fundacji.

W Janowicach przy kościele będzie można honorowo oddać krew w godz. 8-13.

 

  1. Dziękujemy serdecznie jednemu małżeństwu sprzątające nasz kościół z rejonu: lewa str. Krakowskiej od pp. Stolarczyków do pp. Drewniaków, cz. I. Bóg zapłać za złożoną ofiarę! Msza św. za zmarłych z tego rejonu zostanie odprawiona 13 maja. W sobotę prosimy mieszkańców rejonu: lew str. Krakowskiej cz. II – od. pp. Zemanków do pp. Kosmaty (Kustronia, Sucharskiego)

 

W tym tygodniu patronują nam:

– poniedziałek, 17 stycznia – Święty Antoni (III/IV w.), opat, który całe życie poświęcił pracy, modlitwie i pokucie;

– środa, 19 stycznia – Święty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, opiekun ubogich, wielki czciciel Maryi i Serca Jezusowego;

– piątek, 21 stycznia – Święta Agnieszka (III/IV w.), dziewica i męczennica.

 

Plan kolędy od 16-26 stycznia (ostatnia kolęda 26.01.2022). 

 

L.p. Ulica/ulice Termin Ksiądz
1 Ul. Sokołów oraz rejon Od Lasu do pp. Grzywa ul. Szkolna nr 17 (ul. Szkolna, Leszczynowa) – (5 domów) Poniedziałek 17.01.2022 od godz. 15:00 Ks. Adam
2 REJON GRANICE CZĘŚĆ PIERWSZA od pp. Pasierbków do pp. Nowaków(Ul. Polna, Gołębnik, Starowiejska – I cz) – (3 domy)
REJON GRANICE CZĘŚĆ DRUGA od pp. Tatoniów do pp. Adamaszków ( ul Spokojna, Starowiejska II cz. i Krakowska) – (2 domy)
Poniedziałek 17.01.2022 od godz. 15:00 Ks. Mariusz
3 DRUGA CZĘŚĆ (od Janowic, od pp. Pasierbków do pp. Wieczorkiewiczów) (3 domy) Wtorek 18.01.2022 od godz. 15:00 Ks. Adam
4 OD SKLEPU ul Witosa, Godynia, Zaułek – (4 domy)

Ul. Gospodarska i Widokowa (cały rejon) – (7 domów)

GÓRĄ OD KOŚCIOŁA W STRONĘ GRANICY Z BESTWINKĄ do pp. Konior, Wilczek.

(Ul. Plebańska Gen. Hallera, Rzeczna – (7 domów)

Wtorek 18.01.2022 od godz. 8:00 Ks. Mariusz
5 Wszystkie zgłoszone domy przy Ul. Witosa – (23 domy)  Środa 19.01.2022 od godz. 8:00 Ks. Proboszcz
6 MAGÓWKA CZĘŚĆ DRUGA 

od pp. Kuberów (ul. Graniczna oraz Okrężna) – (4 domy)

Czwartek 20.01.2022 od godz. 15:00 Ks. Mariusz
7 PIERWSZA CZĘŚĆ REJONU ZA LASEM      

od pp. Sewerów do  pp. Pasierbków (ul. Górska, Obca) – (2 domy)

Czwartek 21.01.2022 od godz. 15:00 Ks. Mariusz
8 PODZAMCZE – (2 domy)MAGÓWKA CZĘŚĆ PIERWSZA

od pp. Marklów do pp. Gandorów – (6 domów)

DRUGA CZĘŚĆ REJONU ZA LASEM

od p. Ben do p. Szeliga (Ul.  Podleska) – (6 domów)

Sobota 22.01.2022 od godz. 8:00 Ks. Mariusz
9 Wszystkie zgłoszone domy przy Ul. Bialskiej – (7 domów) Poniedziałek 24.01.2022 od godz. 15:00 Ks. Mariusz
10 PIERWSZA CZĘŚĆ (ul. Konopnickiej od pp. Walusiów, ul. Sienkiewicza i Prusa) – (8 domów) Wtorek 25.01.2022 od godz. 15:00 Ks. Mariusz
11 Ul. Studziennik – (10 domów) Środa 26.01.2022 od godz. 8:00 Ks. Proboszcz