Plan kolędy od 27 grudnia do 25 stycznia (ostatnia kolęda 25.01.2023). 

 

L.p. Rejon Ksiądz Termin
1 Ul. Gospodarska i Widokowa (cały rejon) Ks. Mariusz 27 grudnia 2022 r., wtorek,  godz. 8.00
2 Od Lasu do pp. Grzywa ul Szkolna nr 17 (ul. Szkolna, Leszczynowa) Ks. Adam 27 grudnia 2022 r., wtorek,  godz. 8.00
3 Ul. Szkolna od pp. Faruga do Ośrodka Zdrowia oraz Ul. Bialska numery nieparzyste od strony Zielonego Krzyża w stronę centrum Bestwiny Ks. Mariusz 28 grudnia 2022 r., środa,  godz. 8.00
4 PIERWSZA CZĘŚĆ REJONU ZA LASEM od pp. Sewerów do  pp. Pasierbków (ul. Akacjowa, Górska, Obca, Brzozowa)  Ks. Adam 28 grudnia 2022 r., środa,  godz. 8.00
5 DOŁEM BEZ BLOKÓW DAWNEGO POM Cz. I. od pp. Gajerów do pp. Ślosarczyków (ul. Witosa strona lewa, Sikorskiego) Ks. Mariusz 29 grudnia 2022 r., czwartek,  godz. 8.00
6 DRUGA CZĘŚĆ REJONU ZA LASEM od p. Ben do p. Szeliga (ul. Lipowa, Podleska) Ks. Adam 29 grudnia 2022 r., czwartek,  godz. 8.00
7 DOŁEM BEZ BLOKÓW DAWNEGO POM Cz. II. (UL. Witosa str. prawa od pp. Kraus do sklepu) Ks. Mariusz 30 grudnia 2022 r., piątek,  godz. 8.00
8 GÓRĄ OD KOŚCIOŁA W STRONĘ MUZEUM CZĘŚĆ DRUGA(ul. Kościelna od pp. Pokralów, Krakowska, Dwór w stronę Domu Strażaka)  Ks. Adam 30 grudnia 2022 r., piątek  godz. 8.00
9 MAGÓWKA CZĘŚĆ PIERWSZA od pp. Marklów do pp. Gandorów Ks. Proboszcz 2 stycznia 2023 r., poniedziałek  godz. 8.00
10 PIERWSZA CZĘŚĆ WYDRZYNIEC od Białki do pp. Solich Ks. Proboszcz 3 stycznia 2023 r., wtorek, godz. 8.00
11 PIERWSZA CZĘŚĆ PRAWA STRONA UL. KRAKOWSKIEJ od p. Stanclik (ul. Krakowska, Cyprysowa, Maków) Ks. Mariusz 3 stycznia 2023 r., wtorek, godz. 8.00
12 Ul. Bialska numery parzyste od pp. Macioch w stronę centrum Bestwiny. Ks. Mariusz 4 stycznia 2023 r., środa,  godz. 9.00 

UWAGA ZMIANA GODZINY

13 GÓRĄ OD KOŚCIOŁA W STRONĘ GRANICY Z BESTWINKĄ do pp. Konior, Wilczek.(ul. Plebańska Gen. Hallera, Rzeczna) Ks. Adam 4 stycznia 2023 r., środa,  godz. 8.00
14 MAGÓWKA CZĘŚĆ DRUGA od pp. Kuberów (ul. Graniczna, prawa i lewa strona ul. Krakowskiej oraz Okrężna) Ks. Proboszcz 5 stycznia 2023 r., czwartek,  godz. 8.00
15 DRUGA CZĘŚĆ KOŁO PANIENKI – LEWA STRONA UL KRAKOWSKIEJ (ul. Kustronia i ul. Sucharskiego do pp. Kosmaty) Ks. Proboszcz 7 stycznia 2023 r., sobota,  godz. 8.00
16 REJON GRANICE CZĘŚĆ PIERWSZA od pp. Pasierbków do pp. Nowaków (ul. Polna, Gołębnik, Starowiejska – I cz.) Ks. Adam 7 stycznia 2023 r., sobota,  godz. 8.00
17 PIERWSZA CZĘŚĆ (ul. Konopnickiej od pp. Walusiów ul. Sienkiewicza i Prusa) Ks. Proboszcz 9 stycznia 2023 r., poniedziałek,  godz. 8.00
18 DRUGA CZĘŚĆ (od Janowic, od pp. Pasierbków do pp. Wieczorkiewiczów) Ks. Proboszcz 10 stycznia 2023 r., wtorek,  godz. 8.00
19 DRUGA CZĘŚĆ PRAWA STRONA UL. KRAKOWSKA. od pp. Hebda do POM (ul. Chabrowa, Bialska, Studziennik, Podzamcze, Dom Sportowca, Bloki dawnego POM) Ks. Mariusz 10 stycznia 2023 r., wtorek,  godz. 8.00
20 OD SKLEPU ul. Witosa, Godynia, Zaułek Ks. Mariusz 11 stycznia 2023 r., środa,  godz. 8.00
21 OD MUZEUM do pp. Jakończy  (ul. Kościelna, Zacisze) Ks. Adam 11 stycznia 2023 r., środa,  godz. 9.00 

UWAGA ZMIANA GODZINY

22 DRUGA CZĘŚĆ WYDRZYŃCA od pp. Marcińskich (ul Borowików, Kwiatowa, Maków do Tartaku) Ks. Proboszcz 12 stycznia 2023 r., czwartek,  godz. 8.00
23 OD PP. NIEMCZYKÓW DO PP. MALCÓW (ul. Podzamcze, Bialska, Ofiar wojny, Leszczynowa, Zielona) Ks. Mariusz 13 stycznia 2023 r., piątek,  godz. 10.00 

UWAGA ZMIANA GODZINY

24 REJON GRANICE CZĘŚĆ DRUGA od pp. Tatoniów do pp. Adamaszków ( ul. Spokojna, Starowiejska II cz. i Krakowska) Ks. Adam 13 stycznia 2023 r., piątek,  godz. 11.00 

UWAGA ZMIANA GODZINY

25 PODKĘPIE OD DOLIN cz. I od pp. Pieczków  (ul. Dolna, Wielodroga, Młyńska,) oraz nowe domy przy ul. Witosa. Ks. Adam 14 stycznia 2023 r., sobota,  godz. 8.00
26 PODKĘPIE OD DOLIN cz. II ul. Witosa od ul. Młyńskiej do pp. Kubiczków. Ks. Adam 16 stycznia 2023 r., poniedziałek,  godz. 8.00
27 PIERWSZA CZĘŚĆ KOŁO PANIENKI – LEWA STRONA UL. KRAKOWSKIEJ od pp. Stolarczyków do pp. Drewniaków Ks. Proboszcz 17 stycznia 2023 r., wtorek,  godz. 8.00
28 GÓRĄ OD KOŚCIOŁA W STRONĘ MUZEUM, CZĘŚĆ PIERWSZA (ul. Ludowa, Sokołów, Ogrodowa) Ks. Proboszcz 18 stycznia 2023 r., środa,  godz. 8.00
29 OD PP. MAŁYSZÓW DO PP. WODNIAKÓW  (ul. Świerkowa, Kwiatowa,  Bialska, Leśna, Odległa, Ofiar Wojny) Ks. Mariusz 25 stycznia 2023 r., środa,  godz. 8.00